Podatność CVE-2020-11151


Publikacja: 2021-01-21

Opis:
Race condition occurs while calling user space ioctl from two different threads can results to use after free issue in video in Snapdragon Auto, Snapdragon Compute, Snapdragon Connectivity, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile, Snapdragon Wearables

Typ:

CWE-416

(Use After Free)

CVSS2 => (AV:L/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.9/10
10/10
3.4/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Qualcomm -> Sa8150p 
Qualcomm -> Sdr660g 
Qualcomm -> Wcd9370 
Qualcomm -> Wsa8810 
Qualcomm -> Pm8150a 
Qualcomm -> Qat3519 
Qualcomm -> Qca6574a 
Qualcomm -> Qdm5650 
Qualcomm -> Qln5040 
Qualcomm -> Qpm5670 
Qualcomm -> Sa8155 
Qualcomm -> Sdr735 
Qualcomm -> Wcd9375 
Qualcomm -> Wsa8815 
Qualcomm -> Pm3003a 
Qualcomm -> Pm8150b 
Qualcomm -> Qat3522 
Qualcomm -> Qca6574au 
Qualcomm -> Qdm5652 
Qualcomm -> Qpa2625 
Qualcomm -> Qpm5677 
Qualcomm -> Sa8195p 
Qualcomm -> Sdr8250 
Qualcomm -> Wcd9380 
Qualcomm -> Wsa8830 
Qualcomm -> Pm6125 
Qualcomm -> Pm8150c 
Qualcomm -> Qat3550 
Qualcomm -> Qca6584au 
Qualcomm -> Qdm5670 
Qualcomm -> Qpa4360 
Qualcomm -> Qpm5679 
Qualcomm -> Sd460 
Qualcomm -> Sdr865 
Qualcomm -> Wcd9385 
Qualcomm -> Wsa8835 
Qualcomm -> Pm6150 
Qualcomm -> Pm8150l 
Qualcomm -> Qat3555 
Qualcomm -> Qca6595 
Qualcomm -> Qdm5671 
Qualcomm -> Qpa5580 
Qualcomm -> Qpm6582 
Qualcomm -> Sd662 
Qualcomm -> Sdx55 
Qualcomm -> Wcn3610 
Qualcomm -> Wtr2965 
Qualcomm -> Pm6150a 
Qualcomm -> Pm8250 
Qualcomm -> Qat5515 
Qualcomm -> Qca6595au 
Qualcomm -> Qdm5677 
Qualcomm -> Qpa5581 
Qualcomm -> Qpm6585 
Qualcomm -> Sd665 
Qualcomm -> Sdx55m 
Qualcomm -> Wcn3620 
Qualcomm -> Wtr3925 
Qualcomm -> Pm6150l 
Qualcomm -> Pmi632 
Qualcomm -> Qat5516 
Qualcomm -> Qca6696 
Qualcomm -> Qdm5679 
Qualcomm -> Qpa6560 
Qualcomm -> Qpm8820 
Qualcomm -> Sd675 
Qualcomm -> Sdxr25g 
Qualcomm -> Wcn3660b 
Qualcomm -> Pm6350 
Qualcomm -> Pmk8002 
Qualcomm -> Qat5522 
Qualcomm -> Qcm4290 
Qualcomm -> Qet4101 
Qualcomm -> Qpa8673 
Qualcomm -> Qpm8830 
Qualcomm -> Sd6905g 
Qualcomm -> Sm7250p 
Qualcomm -> Wcn3950 
Qualcomm -> Pm640a 
Qualcomm -> Pmk8003 
Qualcomm -> Qat5533 
Qualcomm -> Qcs4290 
Qualcomm -> Qet5100 
Qualcomm -> Qpa8686 
Qualcomm -> Qpm8870 
Qualcomm -> Sd750g 
Qualcomm -> Smb1354 
Qualcomm -> Wcn3980 
Qualcomm -> Pm640l 
Qualcomm -> Pmm8195au 
Qualcomm -> Qbt1500 
Qualcomm -> Qdm2301 
Qualcomm -> Qet6100 
Qualcomm -> Qpa8801 
Qualcomm -> Qpm8895 
Qualcomm -> Sd765 
Qualcomm -> Smb1355 
Qualcomm -> Wcn3988 
Qualcomm -> Pm640p 
Qualcomm -> Pmm855au 

 Referencje:
https://www.qualcomm.com/company/product-security/bulletins/december-2020-bulletin
https://www.qualcomm.com/company/product-security/bulletins/december-2020-security-bulletin

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top