Podatność CVE-2020-11183


Publikacja: 2021-01-21

Opis:
A process can potentially cause a buffer overflow in the display service allowing privilege escalation by executing code as that service in Snapdragon Auto, Snapdragon Connectivity, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile, Snapdragon Voice & Music, Snapdragon Wearables

Typ:

CWE-120

(Buffer Copy without Checking Size of Input ('Classic Buffer Overflow'))

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Qualcomm -> Msm8940 
Qualcomm -> Pm8996 
Qualcomm -> Qat3522 
Qualcomm -> Qcc1110 
Qualcomm -> Qfe4308 
Qualcomm -> Qtc800h 
Qualcomm -> Sdm630 
Qualcomm -> Smb1380 
Qualcomm -> Wsa8815 
Qualcomm -> Apq8009 
Qualcomm -> Msm8953 
Qualcomm -> Pm8998 
Qualcomm -> Qat3550 
Qualcomm -> Qet4100 
Qualcomm -> Qfe4309 
Qualcomm -> Qtc800s 
Qualcomm -> Sdm830 
Qualcomm -> Smb231 
Qualcomm -> Wtr2955 
Qualcomm -> Apq8009w 
Qualcomm -> Msm8996au 
Qualcomm -> Pmd9607 
Qualcomm -> Qbt1000 
Qualcomm -> Qet4101 
Qualcomm -> Qfe4320 
Qualcomm -> Qtc800t 
Qualcomm -> Sdr051 
Qualcomm -> Wcd9326 
Qualcomm -> Wtr2965 
Qualcomm -> Apq8017 
Qualcomm -> Pm215 
Qualcomm -> Pmd9655 
Qualcomm -> Qbt1500 
Qualcomm -> Qet4200aq 
Qualcomm -> Qfe4373fc 
Qualcomm -> Qtc801s 
Qualcomm -> Sdr052 
Qualcomm -> Wcd9330 
Qualcomm -> Wtr3905 
Qualcomm -> Apq8037 
Qualcomm -> Pm439 
Qualcomm -> Pmi632 
Qualcomm -> Qca6174a 
Qualcomm -> Qet5100 
Qualcomm -> Qfe4455fc 
Qualcomm -> Qualcomm215 
Qualcomm -> Sdr660 
Qualcomm -> Wcd9335 
Qualcomm -> Wtr3925 
Qualcomm -> Apq8053 
Qualcomm -> Pm660 
Qualcomm -> Pmi8937 
Qualcomm -> Qca6310 
Qualcomm -> Qfe2080fc 
Qualcomm -> Qfe4465fc 
Qualcomm -> Rgr7640au 
Qualcomm -> Sdw2500 
Qualcomm -> Wcd9340 
Qualcomm -> Wtr3950 
Qualcomm -> Apq8096au 
Qualcomm -> Pm660a 
Qualcomm -> Pmi8940 
Qualcomm -> Qca6320 
Qualcomm -> Qfe2081fc 
Qualcomm -> Qln1021aq 
Qualcomm -> Rsw8577 
Qualcomm -> Sdw3100 
Qualcomm -> Wcd9341 
Qualcomm -> Wtr4905 
Qualcomm -> Ar8151 
Qualcomm -> Pm660l 
Qualcomm -> Pmi8952 
Qualcomm -> Qca6564a 
Qualcomm -> Qfe2082fc 
Qualcomm -> Qln1030 
Qualcomm -> Sd439 
Qualcomm -> Sdx20 
Qualcomm -> Wcn3615 
Qualcomm -> Wtr5975 
Qualcomm -> Mdm9206 
Qualcomm -> Pm8004 
Qualcomm -> Pmi8994 
Qualcomm -> Qca6564au 
Qualcomm -> Qfe2101 
Qualcomm -> Qln1031 
Qualcomm -> Sd450 
Qualcomm -> Sdx20m 
Qualcomm -> Wcn3620 
Qualcomm -> Mdm9250 
Qualcomm -> Pm8005 
Qualcomm -> Pmi8996 
Qualcomm -> Qca6574a 
Qualcomm -> Qfe2550 
Qualcomm -> Qln1035bd 
Qualcomm -> Sd636 
Qualcomm -> Sdx50m 
Qualcomm -> Wcn3660b 
Qualcomm -> Mdm9650 
Qualcomm -> Pm855a 
Qualcomm -> Pmi8998 

 Referencje:
https://www.qualcomm.com/company/product-security/bulletins/december-2020-bulletin
https://www.qualcomm.com/company/product-security/bulletins/december-2020-security-bulletin

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top