Podatność CVE-2020-11216


Publikacja: 2021-01-21

Opis:
Buffer over read can happen in video driver when playing clip with atomsize having value UINT32_MAX in Snapdragon Auto, Snapdragon Compute, Snapdragon Connectivity, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile, Snapdragon Voice & Music, Snapdragon Wearables

Typ:

CWE-190

(Integer Overflow or Wraparound)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Qualcomm -> Qcs610 
Qualcomm -> Qdm5670 
Qualcomm -> Qfe4302 
Qualcomm -> Qln4640 
Qualcomm -> Qpa8673 
Qualcomm -> Qpm5670 
Qualcomm -> Qsw8574 
Qualcomm -> Sd205 
Qualcomm -> Mdm9650 
Qualcomm -> Sd750g 
Qualcomm -> Pm6250 
Qualcomm -> Sdr052 
Qualcomm -> Pm8004 
Qualcomm -> Sdx55m 
Qualcomm -> Pm855l 
Qualcomm -> Smb1381 
Qualcomm -> Pmi8996 
Qualcomm -> Wcd9370 
Qualcomm -> Pmx20 
Qualcomm -> Wcn3998 
Qualcomm -> Qbt2000 
Qualcomm -> Wtr4905 
Qualcomm -> Qca6564au 
Qualcomm -> Qdm2301 
Qualcomm -> Qdm5671 
Qualcomm -> Qfe4303 
Qualcomm -> Qln4642 
Qualcomm -> Qpa8675 
Qualcomm -> Qpm5677 
Qualcomm -> Qtc410s 
Qualcomm -> Apq8009 
Qualcomm -> Sd210 
Qualcomm -> Msm8909w 
Qualcomm -> Sd765 
Qualcomm -> Pm6350 
Qualcomm -> Sdr425 
Qualcomm -> Pm8005 
Qualcomm -> Sdxr1 
Qualcomm -> Pm855p 
Qualcomm -> Smb1390 
Qualcomm -> Pmi8998 
Qualcomm -> Wcd9371 
Qualcomm -> Pmx50 
Qualcomm -> Wcn6740 
Qualcomm -> Qca4020 
Qualcomm -> Wtr5975 
Qualcomm -> Qca6574 
Qualcomm -> Qdm2302 
Qualcomm -> Qdm5677 
Qualcomm -> Qfe4305 
Qualcomm -> Qln4650 
Qualcomm -> Qpa8686 
Qualcomm -> Qpm5679 
Qualcomm -> Qtc800h 
Qualcomm -> Apq8009w 
Qualcomm -> Sd429 
Qualcomm -> Msm8917 
Qualcomm -> Sd765g 
Qualcomm -> Pm640a 
Qualcomm -> Sdr660 
Qualcomm -> Pm8008 
Qualcomm -> Sdxr25g 
Qualcomm -> Pm8909 
Qualcomm -> Smb1394 
Qualcomm -> Pmk7350 
Qualcomm -> Wcd9375 
Qualcomm -> Pmx55 
Qualcomm -> Wcn6750 
Qualcomm -> Qca6174a 
Qualcomm -> Qca6574a 
Qualcomm -> Qdm2305 
Qualcomm -> Qdm5679 
Qualcomm -> Qfe4308 
Qualcomm -> Qln5020 
Qualcomm -> Qpa8801 
Qualcomm -> Qpm5870 
Qualcomm -> Qtc800s 
Qualcomm -> Apq8017 
Qualcomm -> Sd439 
Qualcomm -> Msm8920 
Qualcomm -> Sd768g 
Qualcomm -> Pm640l 
Qualcomm -> Sdr660g 
Qualcomm -> Pm8009 
Qualcomm -> Sm4350 
Qualcomm -> Pm8916 
Qualcomm -> Smb1395 
Qualcomm -> Pmk8001 
Qualcomm -> Wcd9380 
Qualcomm -> Qat3514 
Qualcomm -> Wcn6850 
Qualcomm -> Qca6175a 
Qualcomm -> Qca6574au 
Qualcomm -> Qdm2307 
Qualcomm -> Qet4100 
Qualcomm -> Qfe4309 
Qualcomm -> Qln5030 
Qualcomm -> Qpa8802 
Qualcomm -> Qpm5875 
Qualcomm -> Qtc801s 

 Referencje:
https://www.qualcomm.com/company/product-security/bulletins/december-2020-bulletin
https://www.qualcomm.com/company/product-security/bulletins/december-2020-security-bulletin

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top