Podatność CVE-2020-11225


Publikacja: 2021-01-21

Opis:
Out of bound access in WLAN driver due to lack of validation of array length before copying into array in Snapdragon Auto, Snapdragon Compute, Snapdragon Connectivity, Snapdragon Consumer Electronics Connectivity, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile, Snapdragon Voice & Music, Snapdragon Wired Infrastructure and Networking

Typ:

CWE-787

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Qualcomm -> Qln1036aq 
Qualcomm -> Qpa8675 
Qualcomm -> Ipq4029 
Qualcomm -> Qpm5620 
Qualcomm -> Ipq8072 
Qualcomm -> Qpm8820 
Qualcomm -> Pm6150 
Qualcomm -> Sa415m 
Qualcomm -> Pm8004 
Qualcomm -> Sd675 
Qualcomm -> Pm855b 
Qualcomm -> Sdm630 
Qualcomm -> Pmm8996au 
Qualcomm -> Sdxr25g 
Qualcomm -> Qat5516 
Qualcomm -> Smb2351 
Qualcomm -> Qca6421 
Qualcomm -> Wcn3980 
Qualcomm -> Qca6694 
Qualcomm -> Wsa8835 
Qualcomm -> Qca9889 
Qualcomm -> Qcn5052 
Qualcomm -> Qcn9000 
Qualcomm -> Qdm2305 
Qualcomm -> Qdm5679 
Qualcomm -> Qln4640 
Qualcomm -> Apq8064au 
Qualcomm -> Qpa8686 
Qualcomm -> Ipq5010 
Qualcomm -> Qpm5621 
Qualcomm -> Ipq8072a 
Qualcomm -> Qpm8830 
Qualcomm -> Pm6150a 
Qualcomm -> Sa515m 
Qualcomm -> Pm8005 
Qualcomm -> Sd6905g 
Qualcomm -> Pm855l 
Qualcomm -> Sdr051 
Qualcomm -> Pmp8074 
Qualcomm -> Sm4125 
Qualcomm -> Qat5522 
Qualcomm -> Smr525 
Qualcomm -> Qca6426 
Qualcomm -> Wcn3988 
Qualcomm -> Qca6696 
Qualcomm -> Wtr2965 
Qualcomm -> Qca9896 
Qualcomm -> Qcn5054 
Qualcomm -> Qcn9012 
Qualcomm -> Qdm2307 
Qualcomm -> Qet4100 
Qualcomm -> Qln4642 
Qualcomm -> Apq8096au 
Qualcomm -> Qpa8801 
Qualcomm -> Ipq5018 
Qualcomm -> Qpm5641 
Qualcomm -> Ipq8074 
Qualcomm -> Qpm8870 
Qualcomm -> Pm6150l 
Qualcomm -> Sa6145p 
Qualcomm -> Pm8008 
Qualcomm -> Sd710 
Qualcomm -> Pm855p 
Qualcomm -> Sdr052 
Qualcomm -> Pmr525 
Qualcomm -> Sm6250 
Qualcomm -> Qat5533 
Qualcomm -> Smr526 
Qualcomm -> Qca6428 
Qualcomm -> Wcn3990 
Qualcomm -> Qca7500 
Qualcomm -> Wtr3925 
Qualcomm -> Qca9898 
Qualcomm -> Qcn5064 
Qualcomm -> Qcn9022 
Qualcomm -> Qdm2308 
Qualcomm -> Qet4101 
Qualcomm -> Qet4200aq 
Qualcomm -> Qln4650 
Qualcomm -> Aqt1000 
Qualcomm -> Qpa8802 
Qualcomm -> Ipq6000 
Qualcomm -> Qpm5657 
Qualcomm -> Ipq8074a 
Qualcomm -> Qpm8895 
Qualcomm -> Pm6250 
Qualcomm -> Sa6150p 
Qualcomm -> Pm8009 
Qualcomm -> Sd720g 
Qualcomm -> Pm8998 
Qualcomm -> Sdr425 
Qualcomm -> Pmr735a 
Qualcomm -> Sm6250p 
Qualcomm -> Qat5568 
Qualcomm -> Smr545 
Qualcomm -> Qca6430 
Qualcomm -> Wcn3991 
Qualcomm -> Qca8072 
Qualcomm -> Wtr4905 
Qualcomm -> Qca9980 

 Referencje:
https://www.qualcomm.com/company/product-security/bulletins/december-2020-bulletin
https://www.qualcomm.com/company/product-security/bulletins/december-2020-security-bulletin

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top