Podatność CVE-2020-11254


Publikacja: 2021-05-07

Opis:
Memory corruption during buffer allocation due to dereferencing session ctx pointer without checking if pointer is valid in Snapdragon Auto, Snapdragon Compute, Snapdragon Connectivity, Snapdragon Mobile

Typ:

CWE-476

(NULL Pointer Dereference)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Qualcomm -> Qdm4643 
Qualcomm -> Qln4650 
Qualcomm -> Qpm4641 
Qualcomm -> Qtc801s 
Qualcomm -> Sdr735g 
Qualcomm -> Wcn3980 
Qualcomm -> Pmm8155au 
Qualcomm -> Qdm4650 
Qualcomm -> Qln5020 
Qualcomm -> Qpm4650 
Qualcomm -> Qtm525 
Qualcomm -> Sdr865 
Qualcomm -> Wcn3988 
Qualcomm -> Pm6150a 
Qualcomm -> Pmm8195au 
Qualcomm -> Qdm5620 
Qualcomm -> Qln5030 
Qualcomm -> Qpm5621 
Qualcomm -> Sa6145p 
Qualcomm -> Sdxr1 
Qualcomm -> Wcn3990 
Qualcomm -> Pm6150l 
Qualcomm -> Pmr735a 
Qualcomm -> Qdm5621 
Qualcomm -> Qln5040 
Qualcomm -> Qpm5641 
Qualcomm -> Sa6150p 
Qualcomm -> Smb1351 
Qualcomm -> Wcn3991 
Qualcomm -> Pm6350 
Qualcomm -> Pmr735b 
Qualcomm -> Qdm5670 
Qualcomm -> Qpa2625 
Qualcomm -> Qpm5670 
Qualcomm -> Sa6155p 
Qualcomm -> Smb1355 
Qualcomm -> Wcn6850 
Qualcomm -> Pm660 
Qualcomm -> Qat3516 
Qualcomm -> Qdm5671 
Qualcomm -> Qpa5461 
Qualcomm -> Qpm5677 
Qualcomm -> Sa8150p 
Qualcomm -> Smb1396 
Qualcomm -> Wcn6851 
Qualcomm -> Pm660l 
Qualcomm -> Qat3518 
Qualcomm -> Qet5100 
Qualcomm -> Qpa5580 
Qualcomm -> Qpm5679 
Qualcomm -> Sa8155p 
Qualcomm -> Smb1398 
Qualcomm -> Wcn6855 
Qualcomm -> Pm7250b 
Qualcomm -> Qat3519 
Qualcomm -> Qet5100m 
Qualcomm -> Qpa5581 
Qualcomm -> Qpm5870 
Qualcomm -> Sa8195p 
Qualcomm -> Smr526 
Qualcomm -> Wcn6856 
Qualcomm -> Pm8008 
Qualcomm -> Qat3555 
Qualcomm -> Qet6100 
Qualcomm -> Qpa8801 
Qualcomm -> Qpm5875 
Qualcomm -> Sd480 
Qualcomm -> Smr545 
Qualcomm -> Wsa8830 
Qualcomm -> Pm8009 
Qualcomm -> Qat5515 
Qualcomm -> Qet6105 
Qualcomm -> Qpa8802 
Qualcomm -> Qpm6585 
Qualcomm -> Sd670 
Qualcomm -> Smr546 
Qualcomm -> Wsa8835 
Qualcomm -> Pm8350 
Qualcomm -> Qat5516 
Qualcomm -> Qet6110 
Qualcomm -> Qpa8803 
Qualcomm -> Qpm6621 
Qualcomm -> Sd710 
Qualcomm -> Wcd9326 
Qualcomm -> Pm8350b 
Qualcomm -> Qat5522 
Qualcomm -> Qfs2530 
Qualcomm -> Qpa8821 
Qualcomm -> Qpm6670 
Qualcomm -> Sd888 
Qualcomm -> Wcd9341 
Qualcomm -> Pm8350bh 
Qualcomm -> Qat5568 
Qualcomm -> Qfs2580 
Qualcomm -> Qpa8842 
Qualcomm -> Qpm8820 
Qualcomm -> Sd888 5g 
Qualcomm -> Wcd9370 
Qualcomm -> Pm8350c 
Qualcomm -> Qbt1500 

 Referencje:
https://www.qualcomm.com/company/product-security/bulletins/may-2021-bulletin

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top