Podatność CVE-2020-11268


Publikacja: 2021-05-07

Opis:
Potential UE reset while decoding a crafted Sib1 or SIB1 that schedules unsupported SIBs and can lead to denial of service in Snapdragon Auto, Snapdragon Mobile

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Qualcomm -> Mdm9635m 
Qualcomm -> Pm8018 
Qualcomm -> Qfe1100 
Qualcomm -> Qfe3345 
Qualcomm -> Wtr1625 
Qualcomm -> Apq8009 
Qualcomm -> Mdm9640 
Qualcomm -> Pm8841 
Qualcomm -> Qfe1101 
Qualcomm -> Sd210 
Qualcomm -> Wtr1625l 
Qualcomm -> Apq8016 
Qualcomm -> Mdm9645 
Qualcomm -> Pm8909 
Qualcomm -> Qfe1520 
Qualcomm -> Smb1360 
Qualcomm -> Wtr2605 
Qualcomm -> Apq8074 
Qualcomm -> Msm8108 
Qualcomm -> Pm8916 
Qualcomm -> Qfe1550 
Qualcomm -> Wcd9306 
Qualcomm -> Wtr2955 
Qualcomm -> Apq8084 
Qualcomm -> Msm8208 
Qualcomm -> Pm8941 
Qualcomm -> Qfe2101 
Qualcomm -> Wcd9330 
Qualcomm -> Wtr3925 
Qualcomm -> Apq8094 
Qualcomm -> Msm8209 
Qualcomm -> Pm8994 
Qualcomm -> Qfe2310 
Qualcomm -> Wcn3610 
Qualcomm -> Wtr4605 
Qualcomm -> Ar6003 
Qualcomm -> Msm8216 
Qualcomm -> Pmd9635 
Qualcomm -> Qfe2320 
Qualcomm -> Wcn3620 
Qualcomm -> Wtr4905 
Qualcomm -> Mdm8215 
Qualcomm -> Msm8274 
Qualcomm -> Pmd9645 
Qualcomm -> Qfe2330 
Qualcomm -> Wcn3660 
Qualcomm -> Mdm8215m 
Qualcomm -> Msm8608 
Qualcomm -> Pmi8994 
Qualcomm -> Qfe2340 
Qualcomm -> Wcn3660a 
Qualcomm -> Mdm8615m 
Qualcomm -> Msm8674 
Qualcomm -> Qca1990 
Qualcomm -> Qfe2520 
Qualcomm -> Wcn3660b 
Qualcomm -> Mdm9215 
Qualcomm -> Msm8916 
Qualcomm -> Qca6174 
Qualcomm -> Qfe2550 
Qualcomm -> Wcn3680 
Qualcomm -> Mdm9235m 
Qualcomm -> Msm8929 
Qualcomm -> Qca6174a 
Qualcomm -> Qfe2720 
Qualcomm -> Wcn3680b 
Qualcomm -> Mdm9310 
Qualcomm -> Msm8939 
Qualcomm -> Qca6584 
Qualcomm -> Qfe3100 
Qualcomm -> Wfr1620 
Qualcomm -> Mdm9609 
Qualcomm -> Msm8974 
Qualcomm -> Qfe1035 
Qualcomm -> Qfe3320 
Qualcomm -> Wgr7640 
Qualcomm -> Mdm9615 
Qualcomm -> Msm8974p 
Qualcomm -> Qfe1040 
Qualcomm -> Qfe3335 
Qualcomm -> Wtr1605 
Qualcomm -> Mdm9615m 
Qualcomm -> Msm8994 
Qualcomm -> Qfe1045 
Qualcomm -> Qfe3340 
Qualcomm -> Wtr1605l 

 Referencje:
https://www.qualcomm.com/company/product-security/bulletins/may-2021-bulletin

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top