Podatność CVE-2020-11287


Publikacja: 2021-02-22

Opis:
Allowing RTT frames to be linked with non randomized MAC address by comparing the sequence numbers can lead to information disclosure. in Snapdragon Auto, Snapdragon Compute, Snapdragon Connectivity, Snapdragon Consumer Electronics Connectivity, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile, Snapdragon Voice & Music, Snapdragon Wired Infrastructure and Networking

Typ:

NVD-CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Qualcomm -> Wgr7640 
Qualcomm -> Pmx55 
Qualcomm -> Qca4024 
Qualcomm -> Qca6574 
Qualcomm -> Qcn5022 
Qualcomm -> Qcs410 
Qualcomm -> Qdm5670 
Qualcomm -> Qln1036aq 
Qualcomm -> Qpa8675 
Qualcomm -> Qpm5658 
Qualcomm -> Qtc410s 
Qualcomm -> Sa8195p 
Qualcomm -> SD7C 
Qualcomm -> Ipq8072 
Qualcomm -> Sdr675 
Qualcomm -> Pm6150a 
Qualcomm -> Sm7250p 
Qualcomm -> Pm8004 
Qualcomm -> Wcd9360 
Qualcomm -> Pmc1000h 
Qualcomm -> Whs9410 
Qualcomm -> Qat3514 
Qualcomm -> Qca6175a 
Qualcomm -> Qca6574a 
Qualcomm -> Qcn5024 
Qualcomm -> Qcs4290 
Qualcomm -> Qdm5671 
Qualcomm -> Qln4640 
Qualcomm -> Qpa8686 
Qualcomm -> Qpm5670 
Qualcomm -> Qtc800h 
Qualcomm -> Sc8180x\+sdx55 
Qualcomm -> Aqt1000 
Qualcomm -> Sd845 
Qualcomm -> Ipq8072a 
Qualcomm -> Sdr735 
Qualcomm -> Pm6150l 
Qualcomm -> Smb1351 
Qualcomm -> Pm8005 
Qualcomm -> Wcd9370 
Qualcomm -> Pmd9655 
Qualcomm -> Wsa8810 
Qualcomm -> Qat3516 
Qualcomm -> Qca6310 
Qualcomm -> Qca6574au 
Qualcomm -> Qcn5052 
Qualcomm -> Qcs605 
Qualcomm -> Qdm5677 
Qualcomm -> Qln4642 
Qualcomm -> Qpa8688 
Qualcomm -> Qpm5677 
Qualcomm -> Qtc800s 
Qualcomm -> Sd460 
Qualcomm -> Ar8031 
Qualcomm -> Sd855 
Qualcomm -> Ipq8074 
Qualcomm -> Sdr735g 
Qualcomm -> Pm6250 
Qualcomm -> Smb1354 
Qualcomm -> Pm8008 
Qualcomm -> Wcd9371 
Qualcomm -> Pmi632 
Qualcomm -> Wsa8815 
Qualcomm -> Qat3518 
Qualcomm -> Qca6335 
Qualcomm -> Qca6584au 
Qualcomm -> Qcn5054 
Qualcomm -> Qcs610 
Qualcomm -> Qdm5679 
Qualcomm -> Qln4650 
Qualcomm -> Qpa8801 
Qualcomm -> Qpm5679 
Qualcomm -> Qtc801s 
Qualcomm -> Sd660 
Qualcomm -> Ar8035 
Qualcomm -> Sd865 5g 
Qualcomm -> Ipq8074a 
Qualcomm -> Sdr8150 
Qualcomm -> Pm6350 
Qualcomm -> Smb1355 
Qualcomm -> Pm8009 
Qualcomm -> Wcd9375 
Qualcomm -> Pmi8998 
Qualcomm -> Wsa8830 
Qualcomm -> Qat3519 
Qualcomm -> Qca6390 
Qualcomm -> Qca6595 
Qualcomm -> Qcn5064 
Qualcomm -> Qcs6125 
Qualcomm -> Qet4100 
Qualcomm -> Qln5020 
Qualcomm -> Qpa8802 
Qualcomm -> Qpm6325 
Qualcomm -> Qtm525 
Qualcomm -> Sd662 
Qualcomm -> Csr8811 
Qualcomm -> Sd 455 
Qualcomm -> Ipq8076 
Qualcomm -> Sdr8250 
Qualcomm -> Pm640a 

 Referencje:
https://www.qualcomm.com/company/product-security/bulletins/february-2021-bulletin

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top