Podatność CVE-2020-11296


Publikacja: 2021-02-22

Opis:
Arithmetic overflow can happen while processing NOA IE due to improper error handling in Snapdragon Auto, Snapdragon Compute, Snapdragon Connectivity, Snapdragon Consumer Electronics Connectivity, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon IoT, Snapdragon Mobile, Snapdragon Voice & Music, Snapdragon Wired Infrastructure and Networking

Typ:

CWE-617

(Reachable Assertion)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Qualcomm -> Qln5020 
Qualcomm -> Pm7250 
Qualcomm -> Qpa8801 
Qualcomm -> Pm8350bh 
Qualcomm -> Qpm5641 
Qualcomm -> Pmc1000h 
Qualcomm -> Qpm8870 
Qualcomm -> Pmm8155au 
Qualcomm -> Sa415m 
Qualcomm -> Qat3519 
Qualcomm -> Sd670 
Qualcomm -> Qca1990 
Qualcomm -> Sd850 
Qualcomm -> Qca6426 
Qualcomm -> Sdr675 
Qualcomm -> Qca6694 
Qualcomm -> Sm4350 
Qualcomm -> Qca9563 
Qualcomm -> Smb1398 
Qualcomm -> Qcm2290 
Qualcomm -> Wcd9375 
Qualcomm -> Qcn6023 
Qualcomm -> Csr8811 
Qualcomm -> Wcn6851 
Qualcomm -> Qcs603 
Qualcomm -> Ipq8065 
Qualcomm -> Wtr3950 
Qualcomm -> Qdm5652 
Qualcomm -> Ipq8174 
Qualcomm -> Qfe1100 
Qualcomm -> Mdm9628 
Qualcomm -> Qfe3440fc 
Qualcomm -> Pm6150 
Qualcomm -> Qln5030 
Qualcomm -> Pm7250b 
Qualcomm -> Qpa8802 
Qualcomm -> Pm8350c 
Qualcomm -> Qpm5657 
Qualcomm -> Pmd9607 
Qualcomm -> Qpm8895 
Qualcomm -> Pmm8195au 
Qualcomm -> Sa515m 
Qualcomm -> Qat3522 
Qualcomm -> Sd675 
Qualcomm -> Qca4020 
Qualcomm -> Sd855 
Qualcomm -> Qca6428 
Qualcomm -> Sdr735 
Qualcomm -> Qca6696 
Qualcomm -> Sm6250 
Qualcomm -> Qca9880 
Qualcomm -> Smb231 
Qualcomm -> Qcm4290 
Qualcomm -> Apq8009 
Qualcomm -> Wcd9380 
Qualcomm -> Qcn6024 
Qualcomm -> Csra6620 
Qualcomm -> Wcn6855 
Qualcomm -> Qcs605 
Qualcomm -> Ipq8068 
Qualcomm -> Wtr4605 
Qualcomm -> Qdm5670 
Qualcomm -> Mdm8215 
Qualcomm -> Qfe1922 
Qualcomm -> Mdm9630 
Qualcomm -> Qfe4455fc 
Qualcomm -> Pm6150a 
Qualcomm -> Qln5040 
Qualcomm -> Pm8004 
Qualcomm -> Qpa8803 
Qualcomm -> Pm855 
Qualcomm -> Qpm5658 
Qualcomm -> Pmd9635 
Qualcomm -> Qsm7250 
Qualcomm -> Pmm855au 
Qualcomm -> Sa6145p 
Qualcomm -> Qat3550 
Qualcomm -> Sd690 5g 
Qualcomm -> Qca4024 
Qualcomm -> Sd865 5g 
Qualcomm -> Qca6430 
Qualcomm -> Sdr735g 
Qualcomm -> Qca7500 
Qualcomm -> Sm6250p 
Qualcomm -> Qca9882 
Qualcomm -> Smb2351 
Qualcomm -> Qcm6125 
Qualcomm -> Apq8017 
Qualcomm -> Wcd9385 
Qualcomm -> Qcn7605 
Qualcomm -> Csra6640 
Qualcomm -> Wcn6856 
Qualcomm -> Qcs610 
Qualcomm -> Ipq8069 
Qualcomm -> Wtr4905 
Qualcomm -> Qdm5671 
Qualcomm -> Mdm9206 
Qualcomm -> Qfe1952 
Qualcomm -> Mdm9635m 
Qualcomm -> Qfe4465fc 

 Referencje:
https://www.qualcomm.com/company/product-security/bulletins/february-2021-bulletin

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top