Podatność CVE-2020-1130


Publikacja: 2020-09-11

Opis:
An elevation of privilege vulnerability exists when the Diagnostics Hub Standard Collector improperly handles data operations, aka 'Diagnostics Hub Standard Collector Elevation of Privilege Vulnerability'. This CVE ID is unique from CVE-2020-1133.

Typ:

CWE-269

(Improper Privilege Management)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.6/10
6.4/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Microsoft -> Visual studio 
Microsoft -> Visual studio 2017 
Microsoft -> Visual studio 2019 
Microsoft -> Windows 10 
Microsoft -> Windows server 2016 
Microsoft -> Windows server 2019 

 Referencje:
https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2020-1130

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top