Podatność CVE-2020-1170


Publikacja: 2020-06-09   Modyfikacja: 2020-06-10

Opis:
An elevation of privilege vulnerability exists in Windows Defender that leads arbitrary file deletion on the system.To exploit the vulnerability, an attacker would first have to log on to the system, aka 'Microsoft Windows Defender Elevation of Privilege Vulnerability'. This CVE ID is unique from CVE-2020-1163.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
Cloud Filter Arbitrary File Creation / Privilege Escalation
Grant Willcox
13.01.2021

Typ:

CWE-269

(Improper Privilege Management)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Microsoft -> Forefront endpoint protection 2010 
Microsoft -> Security essentials 
Microsoft -> System center endpoint protection 

 Referencje:
https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2020-1170

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top