Podatność CVE-2020-11841


Publikacja: 2020-06-16

Opis:
Unauthorized information disclosure vulnerability in Micro Focus ArcSight Management Center product, Affecting versions 2.6.1, 2.7.x, 2.8.x, 2.9.x prior to 2.9.4. The vulnerabilities could be remotely exploited resulting unauthorized information disclosure.

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Microfocus -> Arcsight management center 

 Referencje:
https://softwaresupport.softwaregrp.com/doc/KM03650893

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top