Podatność CVE-2020-11845


Publikacja: 2020-05-19

Opis:
Cross Site Scripting vulnerability in Micro Focus Service Manager product. Affecting versions 9.50, 9.51, 9.52, 9.60, 9.61, 9.62, 9.63. The vulnerability could be exploited to allow remote attackers to inject arbitrary web script or HTML.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Microfocus -> Service manager 

 Referencje:
https://softwaresupport.softwaregrp.com/doc/KM03640285

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top