Podatność CVE-2020-11852


Publikacja: 2020-08-07

Opis:
DKIM key management page vulnerability on Micro Focus Secure Messaging Gateway (SMG). Affecting all SMG Appliance running releases prior to July 2020. The vulnerability could allow a logged in user with rights to generate DKIM key information to inject system commands into the call to the DKIM system command.

Typ:

CWE-74

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9/10
10/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Microfocus -> Secure messaging gateway 

 Referencje:
https://support.microfocus.com/kb/doc.php?id=7024775

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top