Podatność CVE-2020-11946


Publikacja: 2020-04-20   Modyfikacja: 2020-04-21

Opis:
Zoho ManageEngine OpManager before 125120 allows an unauthenticated user to retrieve an API key via a servlet call.

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Zohocorp -> Manageengine opmanager 

 Referencje:
https://www.manageengine.com/network-monitoring/help/read-me-complete.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top