Podatność CVE-2020-11985


Publikacja: 2020-08-07

Opis:
IP address spoofing when proxying using mod_remoteip and mod_rewrite For configurations using proxying with mod_remoteip and certain mod_rewrite rules, an attacker could spoof their IP address for logging and PHP scripts. Note this issue was fixed in Apache HTTP Server 2.4.24 but was retrospectively allocated a low severity CVE in 2020.

Typ:

CWE-345

(Insufficient Verification of Data Authenticity)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Apache -> Http server 

 Referencje:
https://httpd.apache.org/security/vulnerabilities_24.html
https://security.gentoo.org/glsa/202008-04

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top