Podatność CVE-2020-12025


Publikacja: 2020-07-14

Opis:
Rockwell Automation Logix Designer Studio 5000 Versions 32.00, 32.01, and 32.02 vulnerable to an xml external entity (XXE) vulnerability, which may allow an attacker to view hostnames or other resources from the program.

Typ:

CWE-611

(Information Exposure Through XML External Entity Reference)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Rockwellautomation -> Logix designer studio 5000 

 Referencje:
https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-20-191-02

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top