Podatność CVE-2020-12135


Publikacja: 2020-04-24

Opis:
bson before 0.8 incorrectly uses int rather than size_t for many variables, parameters, and return values. In particular, the bson_ensure_space() parameter bytesNeeded could have an integer overflow via properly constructed bson input.

Typ:

CWE-190

(Integer Overflow or Wraparound)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Whoopsie project -> Whoopsie 
Mongodb -> C driver 

 Referencje:
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/whoopsie/+bug/1872560
https://github.com/10gen-archive/mongo-c-driver-legacy/commit/1a1f5e26a4309480d88598913f9eebf9e9cba8ca#diff-f7d29a680148f52d6601f59ed787f577
https://launchpadlibrarian.net/474887364/bson-fix-overflow.patch

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top