Podatność CVE-2020-12252


Publikacja: 2020-04-29

Opis:
An issue was discovered in Gigamon GigaVUE 5.5.01.11. The upload functionality allows an arbitrary file upload for an authenticated user. If an executable file is uploaded into the www-root directory, then it could yield remote code execution via the filename parameter.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Gigamon GigaVUE 5.5.01.11 Directory Traversal / File Upload
Balazs Hambalko
30.04.2020

Typ:

CWE-434

(Unrestricted Upload of File with Dangerous Type)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.5/10
6.4/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Gigamon -> Gigavue 

 Referencje:
http://packetstormsecurity.com/files/157484/Gigamon-GigaVUE-5.5.01.11-Directory-Traversal-File-Upload.html
https://seclists.org/fulldisclosure/2020/Apr/56

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top