Podatność CVE-2020-12356


Publikacja: 2020-11-12

Opis:
Out-of-bounds read in subsystem in Intel(R) AMT versions before 11.8.80, 11.12.80, 11.22.80, 12.0.70 and 14.0.45 may allow a privileged user to potentially enable information disclosure via local access.

Typ:

CWE-125

(Out-of-bounds Read)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Netapp -> Cloud backup 
Intel -> Active management technology 

 Referencje:
https://security.netapp.com/advisory/ntap-20201113-0003/
https://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory/intel-sa-00391

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top