Podatność CVE-2020-12685


Publikacja: 2020-05-15

Opis:
XSS in the admin help system admin/help.html and admin/quicklinks.html in Interchange 4.7.0 through 5.11.x allows remote attackers to steal credentials or data via browser JavaScript.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Redhat -> Interchange 

 Referencje:
https://www.interchangecommerce.org
https://www.interchangecommerce.org/i/dev/news?mv_arg=00064

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top