Podatność CVE-2020-12705


Publikacja: 2020-05-07   Modyfikacja: 2020-05-08

Opis:
Multiple cross-site scripting (XSS) vulnerabilities exist in LeptonCMS before 4.6.0.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Lepton-cms -> Leptoncms 

 Referencje:
https://lepton-cms.org/posts/important-security-update-141.php

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top