Podatność CVE-2020-12873


Publikacja: 2021-02-19   Modyfikacja: 2021-02-20

Opis:
An issue was discovered in Alfresco Enterprise Content Management (ECM) before 6.2.1. A user with privileges to edit a FreeMarker template (e.g., a webscript) may execute arbitrary Java code or run arbitrary system commands with the same privileges as the account running Alfresco.

Typ:

CWE-74

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9/10
10/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Atlassian -> Alfresco enterprise content management 

 Referencje:
https://issues.alfresco.com/jira/browse/MNT-21510
https://securitylab.github.com/advisories/GHSL-2020-039-alfresco

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top