Podatność CVE-2020-12888


Publikacja: 2020-05-15

Opis:
The VFIO PCI driver in the Linux kernel through 5.6.13 mishandles attempts to access disabled memory space.

Typ:

CWE-755

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.9/10
6.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
Linux -> Linux kernel 

 Referencje:
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2020/05/19/6
https://lore.kernel.org/kvm/158871401328.15589.17598154478222071285.stgit@gimli.home/
https://lore.kernel.org/kvm/158871570274.15589.10563806532874116326.stgit@gimli.home/

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top