Podatność CVE-2020-13154


Publikacja: 2020-05-18   Modyfikacja: 2020-05-19

Opis:
Zoho ManageEngine Service Plus before 11.1 build 11112 allows low-privilege authenticated users to discover the File Protection password via a getFileProtectionSettings call to AjaxServlet.

Typ:

CWE-522

(Insufficiently Protected Credentials)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Zohocorp -> Manageengine servicedesk plus 

 Referencje:
https://gitlab.com/eLeN3Re/CVE-2020-13154
https://www.manageengine.com/products/service-desk/on-premises/readme.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top