Podatność CVE-2020-13434


Publikacja: 2020-05-24

Opis:
SQLite through 3.32.0 has an integer overflow in sqlite3_str_vappendf in printf.c.

Typ:

CWE-190

(Integer Overflow or Wraparound)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Sqlite -> Sqlite 
Debian -> Debian linux 

 Referencje:
https://lists.debian.org/debian-lts-announce/2020/05/msg00024.html
https://security.netapp.com/advisory/ntap-20200528-0004/
https://www.sqlite.org/src/info/23439ea582241138
https://www.sqlite.org/src/info/d08d3405878d394e

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top