Podatność CVE-2020-13435


Publikacja: 2020-05-24   Modyfikacja: 2020-05-25

Opis:
SQLite through 3.32.0 has a segmentation fault in sqlite3ExprCodeTarget in expr.c.

Typ:

CWE-665

(Improper Initialization)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Sqlite -> Sqlite 

 Referencje:
https://security.netapp.com/advisory/ntap-20200528-0004/
https://www.sqlite.org/src/info/7a5279a25c57adf1

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top