Podatność CVE-2020-13818


Publikacja: 2020-06-04

Opis:
In Zoho ManageEngine OpManager before 125144, when <cachestart> is used, directory traversal validation can be bypassed.

Typ:

CWE-22

(Improper Limitation of a Pathname to a Restricted Directory ('Path Traversal'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Zohocorp -> Manageengine opmanager 

 Referencje:
https://www.manageengine.com/network-monitoring/help/read-me-complete.html
https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-20-691/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top