Podatność CVE-2020-13999


Publikacja: 2020-06-15

Opis:
ScaleViewPortExtEx in libemf.cpp in libEMF (aka ECMA-234 Metafile Library) 1.0.12 allows an integer overflow and denial of service via a crafted EMF file.

Typ:

CWE-190

(Integer Overflow or Wraparound)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Libemf project -> Libemf 

 Referencje:
http://libemf.sourceforge.net/index.html
https://sourceforge.net/p/libemf/code/HEAD/tree/
https://sourceforge.net/p/libemf/news/2020/06/release-of-libemf-1013/
https://sourceforge.net/projects/libemf/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top