Podatność CVE-2020-14170


Publikacja: 2020-07-09

Opis:
Webhooks in Atlassian Bitbucket Server from version 5.4.0 before version 7.3.1 allow remote attackers to access the content of internal network resources via a Server-Side Request Forgery (SSRF) vulnerability.

Typ:

CWE-918

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Atlassian -> Bitbucket 

 Referencje:
https://jira.atlassian.com/browse/BSERV-12433

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top