Podatność CVE-2020-14190


Publikacja: 2020-11-25   Modyfikacja: 2020-11-26

Opis:
Affected versions of Atlassian Fisheye/Crucible allow remote attackers to achieve Regex Denial of Service via user-supplied regex in EyeQL. The affected versions are before version 4.8.4.

Typ:

CWE-862

(Missing Authorization)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Atlassian -> Crucible 
Atlassian -> Fisheye 

 Referencje:
https://jira.atlassian.com/browse/CRUC-8498
https://jira.atlassian.com/browse/FE-7336

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top