Podatność CVE-2020-14192


Publikacja: 2021-02-02

Opis:
Affected versions of Atlassian Fisheye and Crucible allow remote attackers to view a product's SEN via an Information Disclosure vulnerability in the x-asen response header from Atlassian Analytics. The affected versions are before version 4.8.4.

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Atlassian -> Crucible 
Atlassian -> Fisheye 

 Referencje:
https://jira.atlassian.com/browse/CRUC-8502
https://jira.atlassian.com/browse/FE-7334

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top