Podatność CVE-2020-14361


Publikacja: 2020-09-15

Opis:
A flaw was found in X.Org Server before xorg-x11-server 1.20.9. An Integer underflow leading to heap-buffer overflow may lead to a privilege escalation vulnerability. The highest threat from this vulnerability is to data confidentiality and integrity as well as system availability.

Typ:

CWE-190

(Integer Overflow or Wraparound)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.6/10
6.4/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
X.org -> Xorg-server 

 Referencje:
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1869142
https://lists.x.org/archives/xorg-announce/2020-August/003058.html
https://usn.ubuntu.com/4488-2/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top