Podatność CVE-2020-14401


Publikacja: 2020-06-17

Opis:
An issue was discovered in LibVNCServer before 0.9.13. libvncserver/scale.c has a pixel_value integer overflow.

Typ:

CWE-190

(Integer Overflow or Wraparound)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Libvncserver project -> Libvncserver 

 Referencje:
https://github.com/LibVNC/libvncserver/commit/a6788d1da719ae006605b78d22f5a9f170b423af
https://github.com/LibVNC/libvncserver/compare/LibVNCServer-0.9.12...LibVNCServer-0.9.13

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top