Podatność CVE-2020-1461


Publikacja: 2020-07-14   Modyfikacja: 2020-07-15

Opis:
An elevation of privilege vulnerability exists when the MpSigStub.exe for Defender allows file deletion in arbitrary locations.To exploit the vulnerability, an attacker would first have to log on to the system, aka 'Microsoft Defender Elevation of Privilege Vulnerability'.

Typ:

CWE-269

(Improper Privilege Management)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.6/10
4.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Częściowy
Affected software
Microsoft -> Forefront endpoint protection 2010 
Microsoft -> Security essentials 
Microsoft -> System center endpoint protection 

 Referencje:
https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2020-1461

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top