Podatność CVE-2020-14928


Publikacja: 2020-07-17

Opis:
evolution-data-server (eds) through 3.36.3 has a STARTTLS buffering issue that affects SMTP and POP3. When a server sends a "begin TLS" response, eds reads additional data and evaluates it in a TLS context, aka "response injection."

Typ:

CWE-74

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Gnome -> Evolution-data-server 
Debian -> Debian linux 

 Referencje:
https://bugzilla.suse.com/show_bug.cgi?id=1173910
https://gitlab.gnome.org/GNOME//evolution-data-server/commit/ba82be72cfd427b5d72ff21f929b3a6d8529c4df
https://gitlab.gnome.org/GNOME/evolution-data-server/-/commit/f404f33fb01b23903c2bbb16791c7907e457fbac
https://gitlab.gnome.org/GNOME/evolution-data-server/-/issues/226
https://lists.debian.org/debian-lts-announce/2020/07/msg00012.html
https://security-tracker.debian.org/tracker/DLA-2281-1
https://security-tracker.debian.org/tracker/DSA-4725-1
https://www.debian.org/security/2020/dsa-4725

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top