Podatność CVE-2020-14980


Publikacja: 2020-06-22

Opis:
The Sophos Secure Email application through 3.9.4 for Android has Missing SSL Certificate Validation.

Typ:

CWE-295

(Certificate Issues)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Sophos -> Sophos secure email 

 Referencje:
https://www.info-sec.ca/advisories/Sophos-Secure-Email.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top