Podatność CVE-2020-15311


Publikacja: 2020-06-26

Opis:
Stash 1.0.3 allows SQL Injection via the downloadmp3.php download parameter.

Typ:

CWE-89

(Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Stash project -> Stash 

 Referencje:
https://www.youtube.com/watch?v=mm4bfsZdLmA&t=1h53m

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top