Podatność CVE-2020-15358


Publikacja: 2020-06-27

Opis:
In SQLite before 3.32.3, select.c mishandles query-flattener optimization, leading to a multiSelectOrderBy heap overflow because of misuse of transitive properties for constant propagation.

Typ:

CWE-787

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Sqlite -> Sqlite 

 Referencje:
https://www.sqlite.org/src/info/10fa79d00f8091e5
https://www.sqlite.org/src/timeline?p=version-3.32.3&bt=version-3.32.2
https://www.sqlite.org/src/tktview?name=8f157e8010

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top