Podatność CVE-2020-15364


Publikacja: 2020-06-28

Opis:
The Nexos theme through 1.7 for WordPress allows top-map/?search_location= reflected XSS.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Nexos project -> Nexos 

 Referencje:
https://github.com/vladvector/vladvector.github.io/blob/master/exploit/2020-06-17-nexos-real-estate-wordpress-theme-v1-7.txt
https://themeforest.net/item/nexos-real-estate-agency-directory/21126242

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top