Podatność CVE-2020-15365


Publikacja: 2020-06-28

Opis:
LibRaw before 0.20-Beta3 has an out-of-bounds write in parse_exif() in metadata\exif_gps.cpp via an unrecognized AtomName and a zero value of tiff_nifds.

Typ:

CWE-787

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Libraw -> Libraw 

 Referencje:
https://github.com/LibRaw/LibRaw/compare/0.20-Beta2...0.20-Beta3
https://github.com/LibRaw/LibRaw/issues/301

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top