Podatność CVE-2020-15888


Publikacja: 2020-07-21   Modyfikacja: 2020-07-22

Opis:
Lua through 5.4.0 mishandles the interaction between stack resizes and garbage collection, leading to a heap-based buffer overflow, heap-based buffer over-read, or use-after-free.

Typ:

CWE-120

(Buffer Copy without Checking Size of Input ('Classic Buffer Overflow'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
LUA -> LUA 

 Referencje:
http://lua-users.org/lists/lua-l/2020-07/msg00053.html
http://lua-users.org/lists/lua-l/2020-07/msg00054.html
http://lua-users.org/lists/lua-l/2020-07/msg00071.html
http://lua-users.org/lists/lua-l/2020-07/msg00079.html
https://github.com/lua/lua/commit/6298903e35217ab69c279056f925fb72900ce0b7
https://github.com/lua/lua/commit/eb41999461b6f428186c55abd95f4ce1a76217d5

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top