Podatność CVE-2020-15948


Publikacja: 2021-07-30

Opis:
eGain Chat 15.5.5 allows XSS via the Name (aka full_name) field.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
eGain Chat 15.5.5 Cross-Site Scripting
Brandon Ming Yan...
28.07.2021
Low
eGain Chat 15.5.5 Cross Site Scripting
Hassy Vinod Esha...
01.08.2021

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Egain -> CHAT 

 Referencje:
http://packetstormsecurity.com/files/163687/eGain-Chat-15.5.5-Cross-Site-Scripting.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top