Podatność CVE-2020-16048


Publikacja: 2021-11-02   Modyfikacja: 2021-11-03

Opis:
Out of bounds read in ANGLE allowed a remote attacker to obtain sensitive data via a crafted HTML page.

Typ:

CWE-125

(Out-of-bounds Read)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Google -> Angle 

 Referencje:
https://crbug.com/1174641

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top