Podatność CVE-2020-16117


Publikacja: 2020-07-29

Opis:
In GNOME evolution-data-server before 3.35.91, a malicious server can crash the mail client with a NULL pointer dereference by sending an invalid (e.g., minimal) CAPABILITY line on a connection attempt. This is related to imapx_free_capability and imapx_connect_to_server.

Typ:

CWE-476

(NULL Pointer Dereference)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Gnome -> Evolution-data-server 

 Referencje:
https://gitlab.gnome.org/GNOME/evolution-data-server/-/commit/2cc39592b532cf0dc994fd3694b8e6bf924c9ab5
https://gitlab.gnome.org/GNOME/evolution-data-server/-/commit/627c3cdbfd077e59aa288c85ff8272950577f1d7
https://gitlab.gnome.org/GNOME/evolution-data-server/-/issues/189
https://lists.debian.org/debian-lts-announce/2020/08/msg00005.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top