Podatność CVE-2020-16192


Publikacja: 2020-08-05

Opis:
LimeSurvey 4.3.2 allows reflected XSS because application/controllers/LSBaseController.php lacks code to validate parameters.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Limesurvey -> Limesurvey 

 Referencje:
https://github.com/LimeSurvey/LimeSurvey/pull/1479/commits/4109a8d157e46c48ca34b995ef61a6e0f6905236

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top