Podatność CVE-2020-16247


Publikacja: 2020-09-18

Opis:
Philips Clinical Collaboration Platform, Versions 12.2.1 and prior. The product exposes a resource to the wrong control sphere, providing unintended actors with inappropriate access to the resource.

Typ:

CWE-16

(Configuration)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.6/10
4.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
Philips -> Clinical collaboration platform 

 Referencje:
https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsma-20-261-01

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top