Podatność CVE-2020-16877


Publikacja: 2020-10-16   Modyfikacja: 2020-10-17

Opis:
An elevation of privilege vulnerability exists when Microsoft Windows improperly handles reparse points, aka 'Windows Elevation of Privilege Vulnerability'.

Typ:

CWE-269

(Improper Privilege Management)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.6/10
4.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Częściowy
Affected software
Microsoft -> Windows 10 
Microsoft -> Windows server 2016 

 Referencje:
https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2020-16877

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top