Podatność CVE-2020-1710


Publikacja: 2020-09-16

Opis:
The issue appears to be that JBoss EAP 6.4.21 does not parse the field-name in accordance to RFC7230[1] as it returns a 200 instead of a 400.

Typ:

NVD-CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Redhat -> Jboss data grid 
Redhat -> Jboss enterprise application platform 
Redhat -> Openshift application runtimes 
Redhat -> Single sign-on 

 Referencje:
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1793970

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top