Podatność CVE-2020-18081


Publikacja: 2021-12-17

Opis:
The checkuser function of SEMCMS 3.8 was discovered to contain a vulnerability which allows attackers to obtain the password in plaintext through a SQL query.

Typ:

CWE-89

(Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Sem-cms -> Semcms 

 Referencje:
https://github.com/cve-vul/vul/blob/master/SEMCMS/backstage_access_control.md

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top