Podatność CVE-2020-18698


Publikacja: 2021-08-16

Opis:
Improper Authentication in Lin-CMS-Flask v0.1.1 allows remote attackers to launch brute force login attempts without restriction via the 'login' function in the component 'app/api/cms/user.py'.

Typ:

CWE-307

(Improper Restriction of Excessive Authentication Attempts)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Talelin -> Lin-cms-flask 

 Referencje:
https://github.com/TaleLin/lin-cms-flask/issues/27

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top